Garancia

A Pont32 Fogászaton végzett kezelésekre a következő garanciák érvényesek. A garancia feltétele évente (implantátumok esetén kezdetben 6 havonta) kontrollon, és szükség esetén szájhigiénés kezelésen való megjelenés.

Tömés

2 év garancia. Nem tartozik bele a garanciába a fog gyökérkezelése, de gyökértömés után a fedőtömés garanciális 2 éven belül, vagy az új inlay, korona árába beleszámít a korábbi tömés ára.

Seb utókezelése (csíkozás, átöblítés)

A rendelőnkben végzett fogeltávolítás, resectio, implantálás után a seb szükség szerinti utókezelése (csíkozás, átöblítés, varratszedés) ingyenes.

Fogpótlások (betét, inlay, onlay, korona is):

2 év garancia. (Rendeltetésszerű használat esetén.)

A fogpótlás alatti pillérfog, implantátum kezelése (gyökértömés, gyökércsúcs-rezekció, kürett stb.) nem garanciális. Ha a pillérfog vagy implantátum károsodása miatt a fogpótlást el kell távolítani és újat készíteni, akkor az új pótlás árába 2 évig beleszámít az előző fogpótlásra kifizetett költség. Kivehető fogpótlás alábélelése, precíziós elhorgonyzás betétjének cseréje nem garanciális, mert ez a fogpótlás karbantartásához tartozik.

Tisztítás, parodontális kezelések:

Fogkőszedés (szájhigiénés kezelés), fogfehérítés, parodontális (fogágybetegség esetén alkalmazott) kezelések eredményének tartósságára nem vonatkozik garancia.

Gyökértömés

Panaszok esetén 6 hónapig garanciális a gyökértömés cseréje vagy a gyökértömött fog eltávolítása. Nem esik garancia alá a gyökértömött fog gyökércsúcs-rezekciója. Ha a gyökértömött fogat 6 hónapon belül ki kell húzni, akkor az eltávolított fog pótlásának költségeibe beleszámít a gyökértömött fog felépítésére kifizetett költség (inlay, korona, csap, fedőtömés stb. ára.)

Implantátum, csontpótlás:

5 év garancia. Ha az implantátum nem épül be és el kell távolítani, akkor, vagy egy másik implantátum beültetése garanciális, vagy az új (másik típusú) pótlás árába beleszámít a beteg által az implantátumra kifizetett költség. Nem vonatkozik garancia az implantátumokra olyan egészségkárosodás esetén, amelyek bizonyítottan ártanak az implantátumoknak: dohányzás, nem megfelelően kezelt cukorbetegség, fogágybetegség, biszfoszfonát és egyéb csontanyagcserére ható (antireszorptív) gyógyszerek, immunszuppresszív gyógyszerek, trauma.

Ha a garancia ideje alatt az implantátumra készített fogpótlást az implantátum kilökődése miatt el kell távolítani, akkor a „Fogpótlások”-nál feltüntetett garancia érvényes az implantátumokra készített fogpótlásra. Nem tartozik a garanciális kezelések körébe az implantátum szükség szerinti utókezelése (tisztítás, kürett). Nem vonatkozik garancia a csontpótló beavatkozások eredményességére.

Más rendelőben készült tömések, fogpótlások károsodása:

Nem terheli a rendelőt garanciális kötelezettség, amennyiben fogászati kezelés közben más rendelőben, vagy garanciális időn kívül készült tömés, fogpótlás károsodik (pl. kimozdul a helyéről régebbi tömés fogkőszedés, lenyomatvétel alkalmával), mivel megfelelő minőségű fogművet a rutin fogászati kezelések nem károsítanak.

Halasi Zsuzsanna

Halasi Zsuzsanna

praxis manager

Fogászati problémája van?

Segítünk fogai épségének, szépségének a visszaállításában és megőrzésében. Foglaljon nálunk időpontot!